DE KUNST VAN VERBINDING

IK DOE MEE

Leer waarnemen wat andere niet waarnemen

BEÏNVLOEDINGS

PSYCHOLOGIE

In deze training maken we gebruik van de wetenschappelijke technieken uit de  beïnvloedingspsychologie. Deze draait om doordringen in de diepte van het psyche van het zelf om daar bewust de onbewuste processen te activeren welke gedrag aanstuurt. Wat zit daar in het onbewuste?

DIEPTE
PSYCHOLOGIE

 We gebruiken de inzichten vanuit de diepte psychologie oftewel analytische psychologie van Carl Gustav Jung. Denk daarbij aan begrippen als archetypes en schaduwwerk. Wat werkt er diep vanuit ons onbewuste in ons door. Hoe integreren we dat in ons professionele leven.

We maken gebruik van strategieën uit de NLP.  NLP houdt zich bezig met wat mensen doen, voelen, denken. Hoe werkt dit intern en extern. NLP draait om krachtige technieken om doelen te bereiken, effectieve communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

Het geeft inzicht in je onbewuste.

DOEL VAN DE KUNST VAN VERBINDING

 De training de kunst van verbinding draait om de vaardigheden beïnvloeden, communicatie en verbinding in een professionele omgeving.


Professionele ontwikkeling staat nooit stil, daarom is deze training ontwikkeld zodat we je bij deze beweging kunnen begeleiden. Deze geeft je een nog breder fundament onder je professionele skills en leren enerzijds tools om ethisch te beïnvloeden en verrijken anderzijds je communicatie skills. Zodat jij op een dieper niveau kan verbinden.


Hiervoor maken we gebruik van de levenskunstmethode. De levenskunst methode in een professionele omgeving draait om beïnvloeden, verbinden en communiceren en is een training waarmee je een stuk inzicht krijgt hoe het onbewuste werkt. Daarnaast is het een methode welke je mogelijkheden biedt om dingen op een andere manier te bekijken.


Het doel is dat je de ander en jezelf beter leert begrijpen, leert kennen, zodat je eigenaarschap kan nemen over de situatie en deze ethisch kan beïnvloeden. Met als resultaat diepere verbinding, krachtige communicatie en persoonlijke groei.

Hierdoor zal je beter in staat zijn je doelen te bereiken en een groei in bewustzijn te maken. Hierdoor wordt je aantrekkelijker (dus een leuker mens) om mee te verbinden zowel professioneel als privé.

KRIJG MEER BEWUSTZIJN OP HET ONBEWUSTE PROCESSEN

De neurowetenschap heeft aangetoond dat we per seconde 11.200.000 bits aan informatie binnen krijgen in ons onbewuste. 60 bits per seconde wordt er door ons bewustzijn verwerkt. Je leest het al.. 200.000 keer meer wordt er informatie verwerkt in ons onbewuste. Terwijl we denken dus druk bezig te zijn met het verklaren van ons gedrag, keuzes en gevoelens weten we eigenlijk dus niet eens waarom we doen wat we doen.

Ga mee op reis in onbewuste processen en ontdek waarom mensen doen wat ze doen. Waarom jij doet wat je doet en hoe je dat ethisch kan beïnvloeden.

IK DOE MEE


Het probleem...

In onze (professionele) gesprekken zijn we onbewust bezig met verhalen die we onszelf vertellen. Het verhaal wat de ander verteld nemen we waar zonder echt te luisteren, zonder de ander echt  te zien en zonder diep te voelen wat de ander nu werkelijk bedoelt. We vullen het in. We doen aannames, hebben verwachtingen en 'denken' het antwoord wel te weten. Hierdoor raak je de verbinding met jezelf kwijt en de verbinding met de ander. Als we vervolgens toenadering zoeken in een (professionele) relatie raken we vervolgens teleurgesteld in de uitkomst. Relaties met je werkgever, je personeel, je collega's, je privé relaties zelfs je seksuele relatie laten vaker leegte achter dan complete vervulling. Vaak halen we een 'deal' wel binnen op kennis maar nog vaker blijven we met een 'leeg' gevoel achter welke we vervolgens op allerlei manier proberen te vullen. We zoeken verklaringen, maken verhalen, of vullen ons fysiek met allerlei destructief gedrag wat even voor een goed gevoel zorgt.

De oplossing

Diepe verbinding, krachtige communicatie en intens het leven beïnvloeden zodat jij elk doel behaald. Dat ga je doen door wetenschappelijke technieken uit de beïnvloedingspsychologie te combineren met de strategieën uit de NLP en dit te benaderen met inzichten vanuit de diepte psychologie oftewel analytische psychologie van Carl Gustav Jung.

De reis

Hoe werkt beïnvloeding en beïnvloed je de ander?
Hoe werkt nu diepe communicatie met jezelf en de ander

PERSOONLIJKE

GROEI

Wie, wat en hoe zit het met jezelf 

Waar gaan we mee aan de slag?


  • Beïnvloeding van het brein, neocortex, reptielenbrein

  • Universele beïnvloedingsstrategieën van Cialdini

  • Gunfactor 

  • Informatieverwerkingssystemen mentaal

  • Salesstrategieën

  • De taal van het onbewuste

  • Emoties

  • De verschillen tussen de man en de vrouw

  • Aantrekkingskracht

  • Wat is nu het bewuste en het onbewuste

  • Neurologische niveau’s van Gregory Bateson

  • NLP Coach model

  • NLP communicatiemodel

  • NLP vooronderstellingen

  • Diverse NLP technieken

  • Doelen 

  • Metamodel - taalpatronen

  • Taalstructuren in communicatie

  • Miltontaal

  • Metaforen

  • Passievol communiceren

  • Persoonlijk leiderschap

  • Persoonlijke ontwikkeling

  • De structuur van het psyche

  • Archetypes

  • Schaduw werk

  • Animus/Anima

  • Persoonlijkheid types van Carl Jung

AAN HET EINDE VAN DEZE TRAINING

  • Weet je hoe je de neocortex oftewel het gezonde verstand kan beïnvloeden

  • Hoe je het reptielenbrein om de tuin kan leiden

  • Kennis van de universele beïnvloedingsstrategieën van Cialdini

  • Je de gunfactor creëert

  • Kennis van salesstrategieën

  • Heb je ervaren hoe de symbolische taal van het onbewuste werkt

  • Kennis en ervaring in hoe emoties voor en tegen je werken

  • Ken je de kunst van de aantrekkingskracht

  • De verschillen tussen de man en de vrouw

  • Kennis van de ervaring van de beslissing vanuit het onbewuste

  • Kan je gebruik maken van diverse NLP strategieën

  • Ken je de taal van ‘hypnose’ 

  • Weet hoe je met een ander kan verbinden

  • Leer je beter waarnemen van wat de ander nu echt zegt en bedoelt

  • Kun je beter tot de kern komen in je gesprekken

  • Kan je passievol communiceren.

  • Ga je een proces van persoonlijke groei door

  • Krijg je inzicht in de psyche van de mens en vooral van jezelf

  • Kom je tot de ontdekking wat tegen je werkt

  • Kom je verbinding met polariteit in welke in je leeft

  • Ontdek je het verschil tussen het mannelijke en vrouwelijke in de (professionele) wereld en in jezelf

  • Kennis van de verschillende soorten persoonlijkheidstypes van Jung

  • Kan je antwoord geven op de vraag wie je bent en wat je echt wilt

  • Kan je op onbewust niveau verbinden met de ander

  • Weet je hoe je elk doel kan bereiken

DIT WIL IK

Deze training is incl. 3 1op1 sessies

DE KUNST VAN VERBINDING
Training (18 dagen/36 dagdelen)

Deelnemers: Minimaal 8


Deze training wordt aangeboden aan bedrijven en kan zowel op de werkvloer als op externe locatie gegeven worden.

Meer weten en/of deze inplannen voor je medewerkers neem contact op via de button hieronder.